KOULUTTAUDU SPINE-VALMENTAJAKSI!

Spine Metodi on tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin kehitetty valmennusinnovaatio, joka tutkimustietoa pohjana käyttäen yhdistää monipuolisesti harjoitteita fysioterapian ja voimaharjoittelun maailmasta sekä ratkaisukeskeisestä ajattelusta. Tavoitteena on yhdistää alan parhaat ammattilaiset ja auttaa yhdessä yli miljoonaa suomalaista tules-vaivaista voimaan paremmin.

Spine Metodi perustettiin pienentämään fysioterapeuttien ja Personal Trainereiden/valmentajien välistä kuilua, jotta TULES-vaivoista kärsiville asiakkaille voidaan tarjota entistä parempi asiakaspolku, joka auttaa asiakasta pääsemään vaivoistaan eroon nopeammin.

Spine Metodin testipatteriston ansiosta osaat kartoittaa asiakkaasi ongelmat ensimmäisellä tapaamisella, minkä jälkeen pystyt ohjaamaan asiakasta progressiivisesti eteenpäin hänen asiakaspolullaan. Kuntoutus- ja harjoittelumaailman välisenä ongelma on se, että fysioterapeutit osaavat viedä asiakkaansa kuntoutuksessa tiettyyn pisteeseen, mutta fysioterapeutilla ei mahdollisesti ole taitoa viedä asiakastaan kuntoutuksesta voimaharjoittelun puolelle. Valmentajat puolestaan ovat perehtyneet enemmän voimaharjoitteluun, mutta heidän ammattitaitonsa ei välttämättä riitä kartoittamaan miksi asiakkaalla esiintyy esimerkiksi selkäkipuja.

Uusittu Spine Metodi -koulutus on nyt entistä kattavampi. Saat lähiopetuksen lisäksi itsellesi laajennetun verkkokoulutuksen, joka sisältää mm. täysin uuden ratkaisukeskeisen työtavan koulutuspaketin. 

Lähiopetusta on kolme päivää ja sisältö on käytännön opiskelua. Voit itse valita haluamasi ajankohdan lähiopintojen suorittamiseen. 

Verkko-opintojen kesto on neljä päivää. Nämä opinnot voit suorittaa koska tahansa oman aikataulun mukaisesti. Verkko-opinnoissa on myös kouluttajien tuki, jossa pääset keskustelemaan asioista Spine-kouluttajien kanssa. 

 

Syksyn 2021 Spine Metodi -koulutuksen lähipäivät ovat:

25. - 27.11.2021

Verkkokoulutuksen voit aloittaa milloin tahansa. On suositeltavaa, että aloitat verkkokoulutuksen viimeistään kuukautta ennen lähiopetusjaksoa, jotta ehdit opiskelemaan kaikki tarvittavat materiaalit lähiopetusta varten. 

Opiskeltuasi koulutuksen molemmat osiot, saat itsellesi Spine Metodi -valmentaja -nimikkeen käyttöoikeuden.

 

haluan ilmoittautua koulutukseen

Suomessa on tälläkin hetkellä yli miljoona ihmistä, jotka kärsivät jonkinasteisesta TULES-vaivasta. Spine Metodi ratkaisukeskeisen työtavan ansiosta sinä pystyt auttamaan TULES-vaivoista kärsiviä asiakkaitasi entistä paremmin.

  

YLI MILJOONA SUOMALAISTA KÄRSII TULES-VAIVOISTA

Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka kärsivät tälläkin hetkellä jonkinasteisesta tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Kun selkä tai olkapää alkaa oireilla, käännytään ensimmäisenä lääkärin puoleen. Lääkäristä poistutaan tulehduskipulääke-resepti kourassa, minkä jälkeen asiakas on jälleen vailla ohjausta. Myös hierojalta voidaan hakea apua, mutta tämä hoitomuoto ei kuitenkaan yksinään riitä poistamaan asiakkaan ongelmaa. Puuttuva palanen asiakkaan kuntoutuksessa on oikeanlainen harjoittelu. Asiakaspolulla tarvitaan niin spesifejä harjoitteita sekä voimaharjoittelua, jotta TULES-vaivat pystytään selättämään. Jotta emme pahenna asiakkaan ongelmia, tulee meidän tietää, minkälaista harjoittelua asiakkaan tilanne vaatii. Ongelmien pahentuminen sopimattomien harjoitteiden takia, voi laskea asiakkaan motivaatiota harjoittelua kohtaan ja pahimmassa tapauksessa asiakas luopuu harjoittelusta kokonaan. Tässä kohtaa tarvitaan osaavaa ammattilaista, jolla on ymmärrys siitä mikä asiakkaan TULES-vaivan taustalla on sekä sen lisäksi taito ohjata hänelle progressiivisesti eteneviä harjoitteita. Sillä juuri oikeanlaisella harjoittelulla pystytään saamaan pitkäaikaisia tuloksia.

TULES-VAIVOJEN TUNNISTAMINEN

TULE-sairauksien kirjo on laaja; ongelmia esiintyy niin niska-hartiaseudun vaivoista aina selkäkipuihin sekä erilaisiin nivelsairauksiin saakka. Harjoittelulla on todistetusti positiivisia vaikutuksia TULE-sairauksien hoidossa, ja harjoittelun ohjaamiseen tarvitaan henkilö, joka osaa tunnista asiakkaan ongelmat sekä suunnitella tämän perusteella asiakkaalle turvallisen ja kehittävän asiakaspolun. Ihmisen kyky muistaa teknisesti oikeanlaisia suoritustekniikoita on rajallinen, minkä takia harva pystyy yhden ohjauskerran jälkeen suoriutumaan annetuista liikkeistä täysin oikein. Tämän takia tarvitaan säännöllisiä ohjauskertoja, joiden avulla opitaan turvallisen harjoittelun perusteet sekä oikeat suoritustekniikat. Koska yhden ammattiryhmän osaaminen voi olla rajallista, tarvitaan asiakkaan ongelman tunnistamiseen sekä harjoitteiden suunnitteluun usein monta eri henkilöä. Spine Metodi koulutuksen avulla opit tunnistamaan asiakkaan TULES-ongelmia sekä osaat luoda hänelle turvallisen ja progressiivisesti kehittävän asiakaspolun.

 

TYÖKALUT TULES-VAIVOIHIN

TULES-vaivat ovat hyvin yleisiä, mistä kertoo se, että tälläkin hetkellä yli miljoona suomalaista kärsii mm. selkä-, polvi- tai olkapääkivuista. Spine Metodi-koulutuksesta saat työkaluja joiden avulla pystyt auttamaan asiakkaitasi pääsemään eroon heidän tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvista vaivoistaan sekä myös tarjoamaan heille ennaltaehkäisevää harjoittelua.

 
 YHDISTELMÄ MONIPUOLISIA HARJOITTEITA FYSIOTERAPIAN JA VOIMAHARJOITTELUN MAAILMASTA

Ihmiset osaavat hakeutua erilaisten kipujen kanssa esimerkiksi hierojan käsittelyyn, mutta manuaalinen terapia harvoin yksin ratkaisee ongelmaa – helpottaa kylläkin. Jotta asiakkaalla on valmiudet päästä TULES-vaivoistaan eroon, tarvitaan siihen oikeanlaista harjoittelua. Spine Metodissa yhdistetään harjoitteita niin fysioterapian kuin myös voimaharjoittelun maailmasta, jolloin asiakkaalle pystytään tarjoamaan paras mahdollinen apua hänen ongelmien selättämiseen.

kyllä, haluan mukaan koulutukseen

 

Voima - harjoittelu

Jopa 30% lisää voimantuottoon

 

Aktivoiva harjoittelu

Jo kahdella kerralla tuloksia!

 

Ongelma Esiin

12 Testin kehokartoitus

 

lue lisää

KARTOITA ONGELMAT TIETEELLISTEN TESTIEN AVULLA

Spine Metodiin on koostettu 12 tieteelliseen tutkimustietoon perustuvaa testiä, joiden avulla pystyt kartoittamaan asiakkaan liikkumiseen ja muuhun toimintakykyyn liittyvät rajoitteet sekä ongelmat. Päätestien lisäksi patteristoon kuuluu lisätestejä, joiden avulla voidaan tarkemmin pureutua asiakkaan ongelmaan. Kun asiakkaan ongelmat on kartoitettu, on asiakkaalle helppo suunnitella hänen tarpeisiinsa vastaava asiakaspolku, jonka avulla asiakas pääsee ongelmistaan eroon.

Spine Metodi koulutuksessa saat tietoa siitä miten voit tutkia ja määritellä ongelman ja sen syntyperän: onko kyseessä esimerkiksi nivel- tai lihasperäinen ongelma vai onko linjauksessa mahdollisesti häiriötä. Haluamme antaa sinulle mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten ihmistä pystyy treenauttamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

 

  PROGRESSIIVISESTI ETEENPÄIN

Kartoituksen jälkeen asiakasta lähdetään kuljettamaan hänen asiakaspolullaan progressiivisesti eteenpäin. Alussa harjoittelu koostuu aktivoivasta harjoittelusta, joiden tarkoituksena on parantaa suorituskykyä sekä vähentää asiakkaan vaivoja. Asiakkaat huomaavat yleensä jo muutaman harjoituskerran jälkeen oireiden helpottavan tai poistuvan jopa kokonaan, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelma olisi poistunut aivan täysin. Asiakkaan polku jatkuu aktivoivasta harjoittelusta hiljalleen kohti voimaharjoittelua, jonka tarkoituksena on vahvistaa kehoa, optimoida lihastasapainoa sekä hioa asiakkaan suoritustekniikkaa paremmaksi. Spine-valmentaja varmistat asiakkaallesi oikeanlaisen harjoittelun, minkä myötä asiakas ei hajota itseään vaan kuntoutuu ja vahvistuu.

Spine Metodi ei ole kaavamaista harjoittelua, jossa asiakkaalle vain annetaan yksi ja sama harjoitusohjelma ja tätä samaista ohjelmaa toistetaan valmentajan kanssa kerta toisensa jälkeen. Spine-valmentajana seuraat harjoittelua sekä muokkaat harjoittelua aina yksilöllisten tarpeiden mukaan. Näin asiakas myös kokee olevansa osaavissa ja turvallisissa käsissä.
 

 TUTKIMUSTIETOON POHJAUTUVAA HARJOITTELUA

On tutkitusti todistettu, että oikeaoppinen harjoittelu on pitkällä aikavälillä kaikista paras tekijä, joka johtaa parhaaseen lopputulokseen. Tutkimuksissa pystytään todentamaan se, että perus kuntosaliharjoittelulla voidaan ongelman hoitamisessa päästä tiettyyn pisteeseen, ja fysioterapian avulla voidaan päästä myös tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta jos haluat olla kaupunkisi paras fysioterapeutti tai valmentaja, sinun tulee osata yhdistää nämä kaksi asiaa. Tällä tavoin pystyt saamaan nopeita tuloksia asiakkaasi hyväksi. Spine Metodi perustuu osittain Käypä hoito-suosituksiin, jonka hoitosuositukset perustuvat myös tutkimusnäyttöön.

Meille on arvokasta olla rohkea uudistaja ja rikkoa ammattiryhmien välistä kuilua tekemällä yhdessä ja arvostamalla toisiamme. Koemme tärkeäksi vaikuttaa omalta osaltamme tuki- ja liikuntaelinten vaivojen ennaltaehkäisyyn ja erityisesti vaivoihin, joihin voidaan tutkitusti vaikuttaa. Haluamme välittää ihmisistä, olla rohkeita ja uudistua, tehdä asioita yhdessä eri ammattiryhmien kanssa ja arvostaa osaamista laajalla rintamalla ja pitää asiat yksinkertaisena. ”Keep it simple"

HALUATKO KATTAVAN KOULUTUSPAKETIN, JOKA PERUSTUU NYKYPÄIVÄÄN JA TUTKITTUUN TIETOON?

Tämän hetken tutkitun tiedon mukaan suurin näyttö tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa on harjoittelu. Kuitenkin suurin osa tuki -ja liikuntaelinongelmaisista päätyy lääkärin vastaanotolle, apteekkiin lääkkeitä hakemaan tai kotiin hoitamaan vaivojaan levolla.

Siksi Spine Metodi on olemassa!  Haluamme, että sinäkin tulet mukaan Spine-valmentajien kasvavaan joukkoon. Me lupaamme uutta näkökulmaa ja lisää asiakkaita yritykseesi.

 

ilmoittaudu mukaan!

 

Tässä Spine-valmentajamme Anna-Kaisan asiakastarina siitä, kuinka Spine Metodilla voi parhaimmassa tapauksessa välttää leikkauksen.

 

"Tuki- ja liikuntaelinvaivat voivat tehdä arjesta hankalan. Olen valmentajana erikoistunut niska-, selkä-, hartia- ja lantion alueen vaivoja kuntouttavaan harjoitteluun sekä kehon liikkuvuutta, lihastasapainoa ja -hallintaa kehittävään valmennukseen.
 
Matti 42v. tuli asiakkaakseni alkuvuonna 2019. Hänen vasen lapansa oli särkevä, voimaton ja tuntui ”väljältä” edellisvuonna laskettelurinteessä tapahtuneen kaatumisen seurauksena. Vammaa oli kuntoutettu perinteisin menetelmin, ilman toivottua tulosta. Lääkäri oli kertonut Matille, että nopean kuntoutumisen takeena olisi leikkaus. Leikkaus oli kuitenkin ihan viimeinen vaihtoehto Matille, ja lääkärikin kannusti mieluummin kuntoutumaan lihaskuntoharjoittelun avulla kuin menemään leikkaukseen. Lääkärin kannustus sai Matin ottamaan yhteyttä minuun. Päätin käyttää opiskelemaani Spine Metodi-valmennusta Matin kanssa. Teimme ensin yhdessä salilla spesifejä harjoitteita lavan alueen liikeratojen palauttamiseksi ja säryn poistamiseksi. Annoin Matille myös kotona suoritettavia liikkeitä, joita hän teki säännöllisesti tapaamistemme välissä. Siirsin harjoittelun painopistettä voimaharjoitteluun lavan akuuttien ongelmien hävittyä. Harjoittelimme yhdessä kevään aikana 6 kertaa ja tulokset olivat hyvät. Huolimatta Matin tunnustuksesta, ettei aina tehnyt kunnolla kotitehtäviään paikat tulivat kuntoon. Lavasta oli tullut stabiili eikä Matin mukaan leikkausta enää tarvinnut harkita."

- Anna-Kaisa Sillanpää, Spine-valmentaja, Tmi Lisää Virtaa!

MITÄ JO VALMISTUNEET SPINE-VALMENTAJAT OVAT KOULUTUKSESTA VIENEET MUKANAAN OMAAN TYÖHÖNSÄ?

 • ”Hyviä spesifejä työkaluja asiakkaiden auttamiseksi”
 • ”Paljon uutta ajatusta ja ideaa tule-vaivaisten harjoitteluun, avautui uusia ajatuksia ja vaihtoehtoja parhaan tuloksen saavuttamiseksi”
 • ”Testaamisen tärkeyden ja laajemman liikepatteriston”
 • ”Työkalun, jota aion käyttää sekä Personal Trainer- että fysioterapiatyössä”
 • ”Haitta-asteen arvioimisen tärkeyden sekä itselleni oman työn arvioimiseksi että asiakkaalle muutoskokemuksen huomaamiseksi”
 • ”Kaikki harjoittelu on tarpeellista, erityisesti spesifit harjoitteet ovat tarpeellisia tavoitteellisessa harjoittelussa”

HALUATKO SINÄ OLLA PAIKKAKUNTASI PARAS VALMENTAJA, JOLLE OHJAUTUU TUKI- JA LIIKUNTAELINVAIVAISIA ASIAKKAITA?

Alla Paulan kokemus, miten Spine -valmennus muutti työtä.

”Spine -koulutuksen jälkeen olen saanut viikottain useita uusia asiakkaita, sillä tulokset kulkevat puskaradiossa pienellä paikkakunnalla pitkälle. Jo muutamilla treenikerroilla olemme saaneet asiakkaiden olkapäitä kivuttomiksi, pakaraa aktivoitua, vatsalihakset löydettyä. Spine Metodin ansiosta asiakkaiden motivaatio treenaamiseen kasvaa kun he asettavat nyt tavoitteita, joita eivät ole ennen kipujen vuoksi uskaltaneet edes haaveilla. On hienoa huomata, kuinka asiakas jopa vuosien kipujen jälkeen antamieni työkalujen avulla pystyy treenaamaan ja kehittymään kohti tavoitettaan.

Työntekijän näkökulmasta parasta on, että normaalisti hiljaisena kesäkuuna minulla on ajanvaraus täynnä, ja olen "joutunut" ottamaan ylityönä asiakkaita vastaan. Tämä jo kertoo jotain Spine Metodin tehosta!”

- Spine-valmentaja Paula Lempinen, Tmi Liikuntakumppani 

HALUATKO LIITTYÄ MUKAAN TEKEMÄÄN TULOKSELLISTA JA VAIKUTTAVAA TYÖTÄ?

Spine Metodin testien avulla opit kartoittamaan asiakkaasi TULES-ongelmat, minkä jälkeen pystyt luomaan hänelle turvallisen ja progressiivisesti etenevän asiakaspolun. Opit spesifejä harjoitteita fysioterapian maailmasta, ja opit hyödyntämään oikeanlaista voimaharjoittelua, mitkä auttavat asiakastasi pääsemään eroon kivuistaan.  Spine Metodin avulla pystyt tarjoamaan parasta mahdollista apua asiakkaillesi!

liity mukaan tästä

"Spine Metodi -koulutuksessa sain syvennettyä ammatillista tietotaitoani ja sain uusia työkaluja, joita olen päässyt hyödyntämään valmennuksissani. Koulutuksen sisältö laajensi omaa katsomustani ja auttoi näkemään asioita myös fysioterapian näkökulmasta. Voin lämpimästi suositella ko. koulutusta muillekin niin liikunta-alan kuin fysioterapiankin ammattilaisille."

Riikka Virtanen

Personal trainer ja Spine-valmentaja, Valmennuskeskus Huippu

KOULUTTAJAT

Timo Haikarainen

LitM

Vesa Lehtola

Fysioterapeutti, OMT, filosofian tohtori

Heli Kallio

Fysioterapeutti, OMT

Nea Vallenius

Fysioterapeutti, OMT. erik.

testi

 

 

Hippu Pintilä

Psykologi, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

KOULUTUS SISÄLTÄÄ

 • Neljä verkkokoulutuspäivää, jolla luot ymmärryksen Spine metodi- ajatukselle sisältäen seuraavat verkkokoulutusosiot

  • Ennakkomateriaalit ja tehtävät

  • Ratkaisukeskeinen työtapa

  • Alaselkäkipu, liikkeen kontrolli ja harjoittelu

  • Lihaksen voimantuotto ja voiman harjoittaminen

  • Spine metodi- ajattelumallin

 • Kolme lähiopetuspäivää, jossa opit käytännössä askel askeleelta Spine metodin valmennuspolun tuki -ja liikuntaelinvaivoissa

  • Ongelmien kartoittamisen tutkiminen ja testaus

  • Harjoittelun progressiivinen eteneminen

  • Spesifi harjoittelu

KOULUTUSKALENTERI

Seuraava Spine Metodi -koulutus on:

Seuraavat lähiopetuspäivät ovat 25. - 27.11.2021 klo 9-17. 

Verkkokoulutuksen voit aloittaa milloin tahansa. On suositeltavaa, että aloitat verkkokoulutuksen viimeistään kuukautta ennen lähiopetusjaksoa, jotta ehdit opiskelemaan kaikki tarvittavat materiaalit lähiopetusta varten.

Opiskeltuasi koulutuksen molemmat osiot, saat itsellesi Spine Metodi -valmentaja -nimikkeen käyttöoikeuden.

Koulutuspaikkana Mäntsälä, Vireus Oy:n tilat, Risto Kallion raitti 2.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää koulutuksesta, ota rohkeasti yhteyttä:  info@spinemetodi.fi tai Heli Kallioon puh. 040 7446295

Koulutuksen kokonaishinta 849,40€ (sis. alv 24%)

HUOM! Viimeinen ilmoittautumispäivä seuraavaan koulutukseen on 28.10.2021.

Koulutuksen maksu laskulla

Kun haluat ilmoittautua koulutukseen ja maksaa sen laskulla, täytäthän alla olevan lomakkeen. Lähetämme sinulle sähköpostiin laskun 1 - 2 arkipäivän kuluessa. Suorituksen jälkeen saat tunnukset verkkokoulutusosioon. Voit myös halutessasi maksaa koulutuksen 2 - 4 erässä. Mikäli haluat toimia näin, laitathan viestikohtaan pyynnön koulutuksen maksamisesta erissä.

Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme sinulle laskun sähköpostiisi 1 - 2 arkipäivän kuluessa. Suorituksen jälkeen saat tunnukset verkkokoulutusosioon.

HUOM! Mikäli haluat verkkokoulutuksen itsellesi heti, tee maksusuoritus luottokortilla alla olevasta linkistä. Saat tunnukset välittömästi sekä kirjautumislinkin sähkäpostiisi ja pääset heti opiskelemaan.

https://spinemetodi.mykajabi.com/offers/gesskX7i

Mikäli sinulla on kysyttävää laskutukseen liittyen, olethan rohkeasti yhteydessä sähköpostitse info@spinemetodi.fi

 
 
SPINE METODI      info@spinemetodi.fi      www.spinemetodi.fi